Bases del concurs:

Descarrega en PDF

 1. L’Assemblea de Joves Meruts d’Ontinyent convoca el primer concurs de cartells per anunciar l’edició de l’any 2013 del Meruts Festival. El concurs està adreçat a tothom que hi vulga participar.
 2. Condicions que han de complir les obres:
  • a. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
  • b. Els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia (tots els colors).
  • c. Les obres han de presentar-se en el format .JPG i enviar-les al correu merutsfestival @ gmail.com junt a la fitxa d’inscripció. (És necessari guardar la còpia i el format original vectoritzat o per capes per si resulta el cartell guanyador).
  • d. S’ha d’incorporar en un lloc clarament visible el logotip de l’Assemblea de Joves Meruts, respectant- ne els colors i el format. Les obres inclouran 4 grups en el cartell que quedaran reflectits per noms a l’atzar (l’autor pot posar el que vulga) de 8, 7, 6 i 5 lletres (els grups no és descobriran fins que no s’haja escollit el cartell guanyador), a la part inferior del cartell s’ha de reservar una franja de 10 cm per als patrocinis i les entitats organitzadores del festival. La capçalera del cartell ha d’incloure el nom de Meruts Festival 2013, 7a edició i ha de jugar amb la incorporació del pollet merut que proporcionarà l’assemblea en el moment d’inscripció dels participants. El logotip ha de complir la normativa d’imatge del Meruts.
  • e. En el cas que el cartell guanyador incloga una imatge fotogràfica, caldrà adjuntar-hi l’original.
  • f. El cartell ha d’estar escrit en valencià
  • g. La tipografia tradicional del Meruts és “HDV Poster Clean”; no obstant, els participants poden utilitzar la tipografia que vulguen.
 3. S’estableix un premi únic de 100 euros, tributs inclosos.
 4. Els originals hauran d’anar acompanyats del nom i els cognoms, DNI, l’adreça electrònica, l’adreça postal i el telèfon de l’autor que podran emplenar a la fitxa d’inscripció.
 5. Les obres podran presentar-se fins al dia 29 de març de 2013, prèvia inscripció mitjançant el formulari penjat a la web calamera.org . Els treballs hauran d’enviar-se al correu merutsfestival @ gmail.com
 6. La comissió encarregada de seleccionar l’obra estarà formada pels representats de l’assemblea, els quals no podran presentar-se al concurs. La resolució del concurs es farà pública durant la presentació del cartell al Pub o Tritó, el 5 d’abril de 2013, i serà inapel·lable. El lliurament del premi tindrà lloc durant el més de juny i serà l’Assemblea qui contacte amb el guanyador per a fer-lo efectiu.
 7. L’Assemblea tindrà cura en el tractament de les obres presentades i de la seua integritat a l’hora de imprimir- les.
 8. El guanyador del concurs es compromet a realitzar els dissenys de les entrades del Meruts Festival 2013, de qualsevol modificació de tamany que l’Assemblea de Joves Meruts crega oportuna i de les adaptacions a web necessàries.
 9. L’original que resulte guanyador quedarà en propietat de l’Assemblea de Joves Meruts d’Ontinyent, que en farà l’ús que crega convenient per a la difusió de l’edició de 2013 del seu festival d’estiu.
 10. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases serà resolt per l’assemblea, i les seues decisions seran inapel·lables.

 

Formulari d’inscripció

Descarrega’l ací

Recursos

Pàgina de recursos per al concurs del cartell del Meruts festival 2013