CONCURS-EROTIC

CONCURS DE LITERATURA ERÒTICA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

BASES
Podran optar a aquest premi aquelles obres creatives (relat, poesia, biografia, etc.) de tema eròtic, escrites en valencià o en castellà. L’extensió màxima és de 700 paraules; tipus de lletra “arial”, tamany de lletra 12 i interlineat 1.5.
És imprescindible que les obres tinguen perspectiva de gènere.
El concurs és mixt, poden participar persones independentment del seu sexe o gènere.
El jurat estarà format per:

–        Almudena Francès, narradora professional molt vinculada a les Merudes; i amb gran dedicació a la literatura valenciana oral i escrita.

–        Beatriu Casanova, membre fonamental de les Merudes amb gran criteri literari, degut a la seua passió per la lectura i l’escriptura.

–        Paco Company, professor de llengua i literatura catalana; i escriptor de literatura eròtica amb diversos premis a la butxaca.

–        Josep Donat, membre de l’Assemblea de Joves Meruts i a més, professional de l’àmbit sanitari amb perspectiva de gènere.

El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir consens a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi podrà no ser adjudicat.
El termini de presentació es tancarà el dia 14 de febrer. Les obres es podran enviar a l’adreça electrònica lesmerudes@gmail.com o ser dipositades a la bústia de l’Ateneu Popular Ca la Mera (c/Joan Belda Pastor nº10, Sant Rafel). En el primer cas, caldrà indicar les dades (nom, cognoms i telèfon) al correu i adjuntar el fitxer sense noms. En el segon cas, els sobres han de contenir quatre còpies del relat sense nom i un sobre menut amb les dades de la persona autora del relat.
Premis:

–        Primer premi: tupper sex pro valorat en 50€, un tupper sex amb perspectiva de gènere de la mà de les professionals de sexualmente.es

–        Segon premi: cistella eròtica amb productes sexualment saludables valorada en 40€

–        Tercer premi: joguina sexual valorada en 30€

Els premis seran atorgats el divendres 24 de febrer. L’acte, amb tots els detalls, serà anunciat oportunament.
El concurs podrà declarar-se desert en el cas que no es presenten almenys un nombre de cinc participants.
Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu criteri.