Encontres Feministes Intergeneracionals (EFI) porten hui a Ca la Mera aquestes interessants activitats, immerses també en la IVa Universitat d’Estiu de l’ateneu!

 

20108329_686914968167624_2459299908362981303_n